Mindfulness

Grondlegger

De Amerikaanse Jon Kabat- Zinn is wetenschapper, schrijver en meditatieleraar. Hij heeft het Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society opgericht en de Stress Reduction Clinic. Hij heeft Minfulness losgemaakt van de traditie (Boeddhisme) en voor iedereen toegankelijk gemaakt.

In een artikel op de site Psychologiemagazine.nl staat: ‘De training is in 1979 bij wijze van experiment opgezet door Jon Kabat-Zinn, als microbioloog verbonden aan het academisch ziekenhuis van Massachusetts. Hij wilde iets doen voor uitbehandelde patiënten. Kabat-Zinn, die zelf mediteerde, had het vermoeden dat aandachtsgerichte meditatie hen zou kunnen helpen om meer grip te krijgen op hun pijn, hun verdriet daarover, en hun zorgen voor de toekomst.

En het werkte. De resultaten van zijn ‘Mindfulness Based Stress Reduction’-programma (mbsr) waren verrassend: de fysieke klachten van de patiënten namen af en ook geestelijk voelden ze zich een stuk beter. Het programma werd vervolgens standaard ingevoerd in het ziekenhuis. Inmiddels hebben zo’n dertienduizend mensen met de meest uiteenlopende klachten de training gevolgd.’

Wetenschappelijk bewezen

De resultaten zijn zeer positief te noemen en wetenschappelijk bewezen. Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden; bewegingen beïnvloeden de geest en gedachten beïnvloeden het lichaam.Zo worden er goede resultaten geboekt bij: depressies, stress, burnout,piekeren, problemen bij kinderen, angststoornissen, eetstoornissen, chronische pijn, hartklachten, maagdarmproblemen, slaapproblemen, etc. En is bekend dat die effecten ook op de lange termijn aanhouden. Ook bij mensen zonder klachten verbetert Mindfulness de kwaliteit van leven aanzienlijk.

Zeven faktoren

Leven met aandacht betekent de dingen waarnemen zoals ze zijn. Wanneer we open aandacht ontwikkelen zijn de volgende factoren van belang:

  1. Niet oordelen
  2. Geduld
  3. Frisse blik
  4. Vertrouwen
  5. Niet streven
  6. Acceptatie
  7. Loslaten